Chứng Nhận

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Các chứng chỉ ISO nói lên mối quan tâm đặc biệt của Thanh Phúc đối với quy trình sản xuất và sự ổn định, đồng đều của chất lượng sản phẩm. Một trong những mục tiêu của Thanh Phúc là đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về kỹ thuật và an toàn. Vì thế chúng tôi đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế.. Để khẳng định uy tín chất lượng, Thanh Phúc đã đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp để tránh việc bị làm hàng giả, hàng nhái thương hiệu. Công ty cũng đã nhận được chứng chỉ: Doanh nghiệp khoa học, công nghệ: Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn. Thành viên của Hiệp Hội Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam…

1

GẠCH BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn cơ sở thử nghiệm độ bền của gạch bê tông tự chèn

2

GẠCH BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn cơ sở thử nghiệm độ bền của gạch bê tông tự chèn

4

GẠCH BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn cơ sở thử nghiệm độ bền của gạch bê tông tự chèn

5

GẠCH BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn cơ sở thử nghiệm độ bền của gạch bê tông tự chèn

6

GẠCH BÊ TÔNG

Tiêu chuẩn cơ sở thử nghiệm độ bền của gạch bê tông tự chèn

hoi_vat_lieu_xay_dung_viet_nam-uHỘI VLXD

Chứng chỉ chứng nhận là thành viên hội vật liệu xây dựng Việt Nam

iso_14001-enICA

Chứng nhận quản lý môi trường với vật liệu xây dựng không nung.

thuong_hieu_doanh_nghiep

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao theo đánh giá tiêu chuẩn kĩ thuật.

giay-cn-dang-ky-nhan-hieu

CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU

Chứng nhận bảo hộ thương hiệu sản xuất gạch không nung.

Bạn cần tư vấn về sản phẩm phù hợp?